• HUBA 525 防爆型压力传感器

HUBA 525 防爆型压力传感器

量测范围:0 ... 0.05 – 0.6 bar
型号 : HUBA-525

压力传感器525型具有坚固的设计结构和非常高的测量精度
具有多种压力和电气连接以及陶瓷技术
压力范围为50 mbar满量程

介质:液体和气体
压力范围:0 ... 0.05  -  0.6 bar
产量0 ... 5 V,0 ... 10 V,4 ... 20 mA,比率10 ... 90%
精度:±0.35%fs
电气连接:连接器DIN 175301-803-A或C,M12x1,快速连接器
压力连接:内螺纹或外螺纹

● 压力范围0 ... 0.05至0.6 bar
● 坚固的设计结构
● 非常高的测量精度
● 出色的热线式特性
● 压力范围50 mbar满量程
● 提供多种连接座选择